Konektorová nástrčka s jednocestným usměrněním a indikací pro induktivní zátěž

Popis

V tělese konektoru je usměrňovací dioda, která jednocestně usměrní vstupní střídavé napětí. Aby dioda nebyla ohrožena indukčností elektromagnetu, je při záporné půlvlně veden proud elektromagnetu přes kombinaci dioda-odpor. Odpor 100 ohm omezuje vznik rušivého elektromagnetického pole. Maximální trvalý proud je 1A.

Navíc může být přidán ochranný transil. Ten ochrání usměrňovací diodu při případných přepěťových špičkách přicházejících ze sítě.

Provedení s indikací má indikační LED diodu. LED dioda svítí díky induktivnímu proudu elektromagnetu v záporné půlvlně vstupního napětí. Tím tato LED dioda indikuje průchod pracovního proudu elektromagnetem a při jeho přerušení nesvítí.

Dodávané varianty
schema9 KSZ 7932 38/U
schema7 KSZ 7932 38/UT
schema8 KSZ 7932 38/UI-230

Konektorová nástrčka

 
odkazy:

Lokša PrePress