Konektorová nástrčka s jednocestným usměrněním a indikací

Popis

V tělese konektoru je usměrňovací dioda, která jednocestně usměrní vstupní střídavé napětí. Paralelní dioda zajišťuje vedení proudu z indukčnosti elektromagnetu při záporné půlvlně vstupního střídavého napětí.

Maximální trvalý proud je 1A. Maximální doporučené napětí je 230V/50Hz

Konektor může být použit i na stejnosměrné napětí. Pak paralelní dioda tlumí napěťovou špičku způsobenou indukčností zátěže při rozepnutí obvodu. Sériová dioda je zde jen pro ochranu proti přepólování. Maximální doporučené napětí je 450V.

Typ. označení typů bez indikace:
schema10
pro napětí do 230V KSZ 7932 38/U-230
Konektor může být vybaven světelnou diodou na tato napětí:
schema11
pro napětí 12V ss nebo 24V st KSZ 7932 38/UI-12
pro napětí 24V ss nebo 48V st KSZ 7932 38/UI-24

Konektorová nástrčka

 
odkazy:

Lokša PrePress